Internet of Things เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความสามารถการเล่าเรียนสำหรับเด็ก

ในขณะนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงตลอด ทำให้ผู้คนในสมัยดิจิทัลนี้มีชีวิตการดำรงชีวิตที่สบายมากเพิ่มขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นที่ชื่นชอบและก็เข้ามามีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง เป็นการที่ “สิ่ง” หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆถูกเชื่อมโยงสู่โครงข่ายอินเทอร์เน็ต มีการดำเนินการผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆทำให้สามารถส่งหรือควบคุมการใช้แรงงาน โดยไม่ต้องนำข้อมูลใส่ และก็ยังสามารถเก็บข้อมูล รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสิ่งอื่นได้โดยการเขียนคำบัญชาหรือโปรแกรมเพื่อควบคุมแนวทางการทำงานของเครื่องมือหรือเซ็นเซอร์ต่างๆให้ทำงานด้วยกันได้ ได้แก่ การเปิด-ปิดเครื่องมือเครื่องใช้กระแสไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในสำนักงาน รถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์การสื่อสาร วัสดุทางการเกษตร ตึก อาคารบ้านเรือน เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน แนวความคิดนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี คริสต์ศักราช 1999 ซึ่งเริ่มจากแผนการ “Auto-ID Center” ในมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology จากเทคโนโลยี RFID คือระบบที่นำเอาคลื่นวิทยุมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องมือสองประเภท ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ถัดมาในสมัยข้างหลังปี คริสต์ศักราช 2000 เทคโนโลยีต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างเร็ว เริ่มมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ออกมาเยอะมากๆ รวมทั้งยังมีการใช้คำว่า Smart เกิดขึ้น เป็นต้นว่า Smart farming, Smart home, Smart device, Smart network ฯลฯ

สำหรับการศึกษาเรื่อง Internet of Things สำหรับเด็กและก็เยาวชนนั้น การได้ลงมือปฏิบัติจริงและก็การผลิตโครงการจาการรหัสดิ้ง (Coding) เพื่อสั่งงานเครื่องมือต่างๆทำให้เด็กนักเรียนมีการทราบกันดีขึ้น ด้วยเหตุนั้นทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ก็เลยได้ปรับปรุง KidBright ซึ่งเป็นกระดานคอมพิวเตอร์ฝังตัว มี เซ็นเซอร์เบื้องต้น จำสำหรับแสดงผล real-time clock ลำโพง สามารถนำไปดัดแปลงงานได้นานาประการ ช่วยกระตุ้นสมรรถนะการคิดเชิงระบบรวมทั้งการคิดเชิงประดิษฐ์ในเด็กนักเรียนผ่านการเรียนแบบ Learn and Play โดยเด็กนักเรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้การนำบล็อคคำบัญชามาวางต่อกัน เป็นการสร้างชุดคำสั่งแบบ block-structured programming ช่วยลดความกังวลใจประเด็นการไม่ถูกพิมพ์ชุดคำสั่งไม่ถูก ชุดคำสั่งที่ถูกเอามาสร้างจะถูกส่งไปที่กระดาน KidBright เพื่อกระทำการประเมินผลและก็ดำเนินงานจากที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การลดต้นไม้ตามระดับความชุ่มชื้นที่ระบุ หรือการปิดเปิดไฟตรงเวลาที่ระบุ ฯลฯ สามารถดูตัวอย่างผลงานอื่นๆพอดี